panelarrow

Uluslararas? Ödüller

oduller

Azerbaycan Yaz?c?lar Birli?i’nde KIBATEK 2003 y?l? ödül töreni, BAKÜ

KIBATEK ULUSLARARASI EDEB?YAT ?ÖLENLER?

KIBATEK ULUSLARARASI ÖDÜLLER?

I) ULUSLARARASI EDEB?YAT ÖDÜLÜ

II) ULUSLARARASI TÜRK D?L?’NE H?ZMET ÖDÜLÜ

III) ULUSLARARASI ÇEV?RI ÖDÜLÜ

IV) ULUSLARARASI TÜRKÇE BASIN-YAYIN ÖDÜLÜ

V) KIBATEK ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ’NE H?ZMET ÖDÜLÜ
1999 Nevzat YALÇIN (ALMANYA)

2000 ?lhami EM?N (MAKEDONYA)

2000 Yaakov BARHA (ISRAIL)

2001 Cengiz DA?CI (KIRIM)

2001 Osman TÜRKAY (INGILTERE)

2002 Edit TASNADI (MACARISTAN)

2002 Maria T. NY?R? (MACARISTAN)

2003 Prof.Dr. Vagif SULTANLI (AZERBAYCAN)

2003 Prof.Dr. Q.Sabri TEBR?Zi (?SKOÇYA)

2004 Doç.Dr. Kerima FILAN (BOSNA-HERSEK)

2004 Doç.Dr. Kazim HACIMEYLIÇ (BOSNA-HERSEK)

2004 Salah NEVRES (AVUSTURALYA)

2005 Veyis GÜNGÖR (HOLLANDA)

2005 Yavuz NUHFEL (HOLLANDA)

2006 Zeynel BEKSAÇ (KOSOVA)

2006 Mamu?a Halk? (KOSOVA)

2006 ?van DOYNOV (BULGAR?STAN)

2006 Mehmet BÜTÜÇ (KOSOVA)

2007 Özkan HÜSEY?N (YUNAN?STAN)

2007 Prof. Dr. Elçin ?SGENDERZADE (AZERBAYCAN)

2008 Ömer KAPLAN (TÜRK?YE)

2009 Prof.Dr.Bübünya O.ORUZBAYEVA (KIRGIZ?STAN)

2009 Prof.Dr.Hac? Ferhat M?RZA (AZERBAYCAN)

2009 Hard FEDA? (KKTC)

 

KIBATEK AKADEM?K ÜYE D?PLOMALARI

Prof.Dr.Buluthan HAL?LOV (AZERBAYCAN)

Prof.Dr.Hac? Ferhat M?RZA (AZERBAYCAN)

Prof.Dr.Eyyup A.EYYUBOV(AZERBAYCAN)

Dr.Adil ??R?N (AZERBAYCAN)