panelarrow

TÜRK DÜNYASI KIBATEK DERG?S?

KIBATEK Ortado?u Büro ?efimiz Yaakov BARHA taraf?ndan May?s 2005 tarihinde ilk say?s? ç?km?? olup, en son 4.say? yay?nlanm??t?r.

kibatek_turkdunyasi_dergisi