panelarrow

Türk Dünyas? Çal??malar?

I.Uluslararas? Bat? Trakya Türkleri Ara?t?rmalar? Kongresi, 28-30 Ocak 2005, Münih/ALMANYA

I.Uluslararas? Bat? Trakya Türkleri Ara?t?rmalar? Kongresi, 28-30 Ocak 2005, Münih/ALMANYA

Uluslararas? K?r?m Tatar Türkleri Paneli ve ?iir ?öleni 18.May?s.2005, ?zmir/TÜRK?YE

Uluslararas? K?r?m Tatar Türkleri Paneli ve ?iir ?öleni 18.May?s.2005, ?zmir/TÜRK?YE

KIBATEK bizzat kendisi veya de?i?ik kurulu?larla i?birli?i yaparak yurt içinde ve d???nda Türk Dünyas?’na yönelik bilimsel-sanatsal toplant?lar düzenlenmektedir. Ayr?ca yönetim kurulumuz Türk Dünyas? ile ilgili çok say?da bilimsel toplant?ya KIBATEK‘i temsilen i?tirak etmektedir.

1) KAZAK?STAN TÜRK EDEB?YATI VE KÜLTÜRÜ GÜNLER?, 26-27 Ekim 2002, Konak Kültür Merkezi, ?zmir. (Uluslararas? Panel ve ?iir ?öleni: Türkiye,Kazakistan, K?rg?zistan, almanya, Romanya, Azerbaycan, Gürcistan)
2) ORTADO?U’DA TÜRK D?L? VE EDEB?YATI , 22 Kas?m 2002, Ercan Kitapevi/?ZM?R
3) BULGAR?STAN TÜRKLER? PANEL?, 24 May?s 2003, ?zmir K?z Lisesi, (Avrasya Türkleri Kültür ve Dayan??ma Derne?i ile)
4) SÜRGÜN’ÜN 60. YILINDA KIRIM TATAR TÜRKLER?, 18 May?s 2004, Konak Kültür Merkezi, ?zmir (K?r?m Tatar Türkleri Kültür ve Yard?mla?ma Derne?i ile Uluslararas? Panle ve ?iir ?öleni: Türkiye, K?r?m, Azerbaycan, Tataristan, Bulgaristan ve Romanya)
5) I.ULUSLARARASI BATI TRAKYA TÜRKLER? ARA?TIRMALARI KONGRES?, 28-30 Ocak 2005, Eden Hotel Wolff, Münih/ALMANYA. (Bat? Trakya Türkleri Ara?t?rmalar? Merkezi ile Türkye, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Hollanda, KKTC, Bulgaristan)
6) I.BATI TRAKYA PANEL?, 4 ?ubat 2005 , De Wipmolen Kültür Merkezi, Alblasserdam, HOLLANDA (Alblasserdam Bat? Trakya Türkleri Cemiyeti ile birlikte)
7) KIBATEK BALKANLAR TÜRK EDEB?YATI SEM?NER?, 28 Haziran 2006, Köprü Derne?i, Üsküp/MAKEDONYA
8) YARALI KIBRIS PANEL?, 4 Kas?m 2006 . Konak Kültür Merkezi, ?zmir
9) II. ULUSLARARASI BATI TRAKYA TÜRKLER? ARA?TIRMALARI KONGRES?, 26-28 Ocak 2007, Eden Hotel Wolff, Münih / ALMANYA (BATTAM ile Türkiye, Almanya, Azerbaycan, Yunanistan, KKTC, Hollanda, Kazakistan, Bulgaristan)
10) CENG?Z AYTMETOV’U ANMA PANEL?, 20 Kas?m 2008,Konak Kültür Merkezi,?zmir
11) III.ULUSLARARASI BATI TRAKYA TÜRKLER? KONGRES?,(BATTAM ile) 31 Ocak-1 ?ubat 2009 ,Münih-Almanya.(Kat?lan ülkeler:Türkiye,Almanya,Yunanistan,KKTC,Azerbaycan,Hollanda,?sviçre,Irak,Bosna-Sancak,K?r?m)
12) II.ULUSLARARASI AZERBAYCAN ???R? GECES?,(Azerbaycan Kültür Merkezi ile),19 Mart 2009,Konak Kültür Merkezi,?zmir
13) NEVRUZ BAYRAMI PANEL?,(Manisa Valili?i ile),20 Mart 2009,Manisa