panelarrow

Paneller

K?batek Çocuk Edebiyat? Paneli , 4 May?s 2005 , Dokuz Eylül Üniversitesi

KIBATEK Çocuk Edebiyat? Paneli , 4 May?s 2005 , Dokuz Eylül Üniversitesi

KIBATEK PANELLER?

1) K?br?s Türk Edebiyat?’na Hizmet Edenler : ?brahim Zeki Burdurlu Paneli . 13 May?s 2003 , Dokuz Eylül Üniversitesi – Buca E?itim Fakültesi

2) Köy Enstitüleri Paneli I , 10 Nisan 2003 , Dokuz Eylül Üniveritesi Buca E?itim Fakültesi.

3) Türkiye D???ndaki Ça?da? Türk ?iiri Paneli , 16 Ocak 2004 , Konak Belediyesi

4) Dünyada Türkçe ve Türk Edebiyatlar? Paneli , 27 Aral?k 2004 , Dokuz Eylül Üniversitesi , Buca E?itim Fakültesi.

5) Çocuk Edebiyat?m?z ve Sorunlar? Paneli , 4 May?s 2005 , Dokuz Eylül Üniversitesi , Buca E?itim Fakültesi

6) Köy Enstitüleri Paneli II , 19 Nisan 2005 , Dokuz Eylül Üniversitesi , Buca E?itim Fakültesi.

7) Attila ?LHAN’? Anma Paneli, 27 Ekim 2005, Buca E?itim Fakültesi, ?ZM?R

8) Dünya’da Türkçe ve Türk Edebiyatlar? Paneli II , 5 Aral?k 2005, Buca E?itim Fakültesi, ?ZM?R

9) Dünya’da Türkçe ve Türk Edebiyatlar? Paneli III , 11 Aral?k 2006, Buca E?itim Fakültesi, ?ZM?R

10) Balkanlarda Türkçe Çocuk Edebiyat? Paneli , 24 Nisan 2007, TÜYAP 12.?zmir Kitap Fuar?, ?ZM?R

11) Dünyada Türkçe ve Türk Edebiyatlar?, 3 Aral?k 2007, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E?itim Fakültesi, ?zmir.

12) ?evki ÖZDEM?R Paneli, 31 Mart 2008, Konak Kültür Merkezi, ?zmir.

13) Sezer ODABA?IO?LU Paneli, 3 Nisan 2008, Konak Kültür Merkezi,?zmir.

14) Edebiyatta ?zmir Paneli, 13.TÜYAP Kitap Fuar?, Kültürpark, 22 Nisan 2008,?zmir.

15) Arafta Biriken ?iirler Paneli, 7 Kas?m 2008, Konak Kültür Merkezi, ?zmir (Ege Kültür Vakf? ile)

16) Hüseyin EREN Paneli, 3 Aral?k 2008, Konak Kültür Merkezi,?zmir.

17) Dünyada Türkçe ve Türk Edebiyatlar? Paneli, 22 Aral?k 2008, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E?itim Fakültesi, ?zmir.

18) Gazi KESK?N Paneli, 11 Nisan 2009, Konak Kültür Merkezi,?zmir.

19)Lidia CHER?L?UC Paneli, 22 Ekim 2009, Konak Kültür Merkezi,?zmir.

20)?ükrü AYDIN Paneli, 24 Ekim 2009, Konak Kültür Merkezi ,?zmir.

21)Dünyada Türkçe ve Türk Edebiyatlar? Paneli, 7 Aral?k 2009, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E?itim Fakültesi,?zmir.

22)Dünyada Türkçe ve Türk Edebiyatlar? Paneli, 27 Ocak 2009, Hasan Sa?lam Ö?retmen evi, ?zmir.