panelarrow

Konferans ve Söyle?iler

konferans

KKTC’den Harid FEDA? KIBATEK Konferans?’nda 11 Nisan 2006, ?ZM?R

 

A) KIBATEK KONFERANSLARI:

1) Fahriye ?PEKÇ?O?LU, “KIBATEK 2002, 31.OCAK.2002, ?zmir-Milli Kütüphane

2) Maria T. NY?R? (MACAR?STAN), “Macaristan’da Türkoloji/Türkçe-Macarca Dil ?li?kileri, 22.ARALIK.2003, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E?itim Fakültesi

3) Gülten ABDULLA (ROMANYA), “Romanya’da Türk Edebiyati/Romen Edebiyat?’nda Türk ?maji, 2.MART.2004, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E?itim Fakültesi

4) Feyyaz SA?LAM, “Tarihten Günümüze Bat? Trakya Türkleri, 15.A?USTOS.2004, Will Sampson Memorial Hall, Melbourne, Avustralya

5) Feyyaz SA?LAM “K?br?s-Bat? Trakya Ekseninde Türk-Yunan Ili?kileri, 9.A?USTOS.2004, KKTC Cemiyeti, Balarat-Melbourne, Avustralya

6) Makvala KHAREBAVA (GÜRC?STAN), “Çagdas Gürcü Edebiyati ve Gürcistan-Türkiye Kültürel ?li?kileri, 12.N?SAN.2005, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E?itim Fakültesi

7) Harid FEDA? (KKTC), “Klasik Divan ?iirimiz Üzerine” 11 Nisan 2006, Buca E?itim Fakültesi, ?ZM?R

8)Murat TUNCEL (HOLLANDA), “Hollanda2da Türkçe ve Türk Edebiyat?” 25 Nisan 2006, Buca E?itim Fakültesi, ?ZM?R

9) Yrd.Doç.Dr Mehmet YARDIMCI, “Ba?lang?çtan Günümüze Türk ?iiri’nin Geli?im Süreci” 23 Haziran 2006, Gerçek Türk Kültür Sanat Derne?i, Pri?tine/KOSOVA

10) Sad?k Yemni (HOLLANDA)- Hüdai ÜLKER (ALMANYA) “Bat? Avrupa’da Türk Edebiyat?” 1 Mart 2007, Buca E?itim Fakültesi / ?ZM?R

11) Prof.Dr.Qlamrza Sebri TEBR?Z? (?SKOÇYA), “?ran’da Türkçe ve Türk Edebiyatlar?”, 24 Mart 2009, Buca E?itim Fakültesi / ?ZM?R

 

B) KIBATEK SÖYLE??LER?:

1) Tayfun YÜCER (KKTC), “K?br?s Türk Edebiyati, 15.N?SAN.2004, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E?itim Fakültesi

2) Vasvija VIDIMLIC (BOSNA-HERSEK), “Bosna-Hersek’te Türk Kültürü, 24.N?SAN.2004, Konak Belediyesi (Çeviri:Ay?e KARADAN)

3) Nadir CEL?L (AVUSTRALYA), “ Avustralya’da Türkçe, 11.MAYIS.2004, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E?itim Fakültesi

4) Hasan DEVRIM, “Yak?n Dönem Türk Romani ve Kendi Roman Anlay???, 28.MART.2005, Dokuz Eylül Üniversitesi,Buca E?itim Fakültesi

5) Sezer ODABASIOGLU, “Tekerlemeler, 31.MART.2005, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E?itim Fakültesi

6) Mevlüt KAPLAN, “Masallar?n E?itimdeki ??levi, 7.NISAN.2005, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E?itim Fakültesi

7) Hüseyin YURTTAS, “Çocuk Romani ve Roman Anlay???, 5.MAYIS.2005, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E?itim Fakültesi

8) Yunus ??M?EK (KOSOVA), “Kosova Türk Edebiyat?”, 28 Mart 2006, Buca E?itim Fakültesi, ?ZM?R

9) Murat TUNCEL – Sad?k YEMN? (HOLLANDA), “Hollanda’da Türkçe Yazmak” 23 Ocak 2008, Konak Belediyesi, ?ZM?R

10) Feyyaz SA?LAM, “Küreselle?me Sürecinde Türk Dünyas? ve Türkçemiz” 9 ?ubat 2008, Konak Belediyesi, ?ZM?R (Dil Derne?i ile birlikte)

11) Ay?e TURAL (KKTC), K?br?s’ta Türk Dili ve Edebiyat?, 28 Nisan 2008, Buca E?itim Fakültesi

12) Feyyaz SA?LAM, Dünyada Türkçe ve Türk Edebiyatlar?, 24 May?s 2008, Attila ?lhan Kültür Merkezi

13) Sad?k YEMN? (HOLLANDA), Hollanda’da Türk Edebiyat?, 16 Temmuz 2009,Buca E?itim Fakültesi