TÜRKÇE'NİN ULUSLARARASI DİL-EDEBİYAT-ÇEVİRİ PLATFORMU

KIBATEK

 
 ◊  KIBATEK ANASAYFA
 

KIBATEK TARİHİ

 
 ◊  KIBATEK Tarihi

 

KIBATEK KURUMSAL YAPI

 

 ◊  Yönetim Kurulu

 ◊  Denetim Kurulu

 ◊  Genişletilmiş Üyeler Toplantıları

 ◊  Genel Kurul

 ◊  Bürolar

 ◊  Temsilcilikler
 

KIBATEK PROJELERİ

 
 ◊  Uluslararası Edebiyat Şölenleri
 ◊  Uluslararası Ödüller
 ◊  Uluslararası Şiir Şölenleri
 ◊  Konferans ve Şöyleşiler
 ◊  Paneller
 ◊  Yayın Çalışmaları
 ◊  Çeviri Çalışmaları
 ◊  Diğer Çalışmalarımız
 ◊  Uluslararası Yaz Ed. Buluşmaları
 ◊  Türk Dünyası Çalışmaları
 

KIBATEK İLETİŞİM

 
 ◊  İletişim
 ◊  KIBATEK E-Mail
 

KIBATEK Yönetimine Fahri Doktora Ödül Töreni 22.Mayıs.2007 Gence Devlet Üniversitesi , AZERBAYCAN

 

Türk Dünyası Edebiyatı alanında dil, çeviri, yayın, tanıtım konularında uluslararası bir platform olarak gündeme gelen ve zamanla kurumlaşan KIBATEK�in ana hatlarıyla kısa tarihçesi şöyle özetlenebilir:


             Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümü "Çağdaş Türk Lehçeleri/Türk Dünyası Edebiyatları" öğretim görevlisi Araştırmacı-Yazar-Şair Feyyaz Sağlam KIBATEK projesinin fikir babası ve mimarıdır. Dünyada İngilizce, İspanyolca, Almanca, Arapça vd. dillerin uluslar arası örgütlenmeleri örneklerinden hareketle, Türkçe açısından böylesi uluslararası bir örgütlenmenin / kurumlaşmanın mümkün olup olamayacağı sorusuyla zihnini (meslekî anlamda) yıllarca meşgul een Feyyaz Sağlam,
�Türk Dili�nin Edebiyatını�nın Uluslararası Örgütlenmesi Projesi"ni kendi mütevazi çalışmalarıyla İzmir�de başlatmıştır. Yıllarca üzerinde titizce çalıştığı her geçen gün biraz daha olgunlaştırdığı bu proje elbetteki altyapı itibariyle bazı tecrübe ve hususlardan beslenmektedir. Feyyaz Sağlam yaklaşık 20 yıldır Balkanlar�dan Kıbrıs�a, İngiltere�den İsrail�e, A.B.D.�den Avustralya�ya, Moldova�dan Özbekistan�a Türkiye dışındaki Türk şair yazarlarıyla iletişim, işbirliği ve dostluk ilişkileri içerisindedir. Türkçe�nin dünyada konuşulduğu, yazıldığı coğrafyanın önemli bir bölümünü gezmiş, buralarda araştırmalar yapmış, bilimsel-sanatsal toplantılara katılmış ve bütün bu temasları, yoğun çalışmaları sonucu bu alanda kitapları yayınlanmaya başlanmıştır.(1) Ayrıca �Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları� konusunda Türk Dünyası�nda ülkemizde Türkoloji bilimi alanında �ekol� ve �öncü� bir yayın kabul eilen Prof.Dr. Yavuz Akpınar�ın yayınladığı �Kardaş Edebiyatlar� dergisinin yazı kurulu üyesi ve aktif yazarlarındandır.�Türk Dünyası Edebiyatı� alanında temel Türkolojik yayınlarda uzman olarak araştırma ve incelemeleriyle yer alan Feyyaz Sağlam, İzmir'de Türk Dünyası'na yönelik kimi uluslararası etkinliklerin düzenlemesine ve organizasyonlarına da öncülük etmiştir.(2) Ne var ki "Türk Dili ve Edebiyatı'nın Uluslararası Örgütlenmesi" projesi oldukça kapsamlı ve iddaalı bir projedir. Bireysel olarak Feyyaz Sağlam'ın gücünü ve kapasitesini aşmaktadır. Bu alanda daha önceki girişimleri ve tecrübeleri doğrultusunda, pratik bir yaklaşımla kısmî bir adım atmanın daha doğru, daha akılcı ve gerçekci olacağının bilincinde olan Feyyaz Sağlam , başlangıç olarak projesinin sadece bir boyutunu gündeme getirerek ilk adımı atmaya karar verir. İlk aşamada öncelikle Türkiye Türkçesi'nin Türkiye dışında konuşulduğu - yazıldığı edebiyat üretildiği iki ayrı saha olan "Kıbrıs" ve "Balkanlar" sahalarını bir platformda gündeme getirmesinin uygun olacağını böylece, Kıbrıs ve Balkanlar sahalarının artılarının birbirlerinin hizmetine sunulmasıyla bu projenin hayata geçebileceğini, daha sonradan çerçeveyi genişletmeyi düşünür.(3) Bu konudaki bireysel çalışmaları ve hazırlıkları 25 Temmuz 1997 tarihine kadar İzmir'de sürmüştür.


             Sonradan KIBATEK adını alan projede ikinci önemli dönüm noktası 28 Temmuz 1997 tarihidir. Feyyaz Sağlam projeyi Kardaş Edebiyatlar dergisinde yıllardır birlikte çalışmakta olduğu Bulgaristan Türkleri Edebiyatı'nın önemli ismi şair-yazar-çevirmen dostu Dr.Şaban M.Kalkan'a getirir. Dr. Kalkan, Bulgaristan Türkleri Edebiyatı'nda yeri, ağırlığı, ödülleri olan,çeviri çalışmalarında tecrübeli ; zorunlu göçle geldiği Türkiye'de bir yandan hekim olarak mesleğini sürdürürken, diğer yandan da İzmir sanat, kültür, edebiyat çevrelerinde kısa sürede saygınlık kazanmış olan imzadır. "Salihli Şiir İkindileri" gibi bir etkinliği uluslararası düzeye getirenler arasındadır. (Hayatı ve çalışmaları hakkında ilgili biyografiye bakınız)


             İki yakın dost projeyi enine boyuna müzakere ederler. Projeyi olumlu karşılayan ve benimseyen Dr. Kalkan, projeye dahil olan 2.imza olmuştur. Özellikle "çeviri" alanında yürütmekte olduğu çalışmaları bu yeni yapılanmaya memnuyetle kaydırabileceğini belirterek projeye ilk somut ve ciddi desteği verir.(4) Böylece projenin çeviri faaliyetleri Dr. Kalkan'la otomatikman başlamış olur. Feyyaz Sağlam'ın Balkan ülkelerindeki şair-yazar-çevirmenlerle yapacağı başka temasların da olumlu olması halinde , projenin olgunlaştırılarak KKTC yetkililerine sunulması kararı alnır. Dr. Şaban M. Kalkan'dan projesine ilk önemli desteği alan Feyyaz Sağlam bu aşamada projeyi Romanya,Moldova,Makedonya,Bosna Hersek, Kosova(Yugoslavya), Batı Trakya ve Bulgaristan'daki dostlarına açar. Bir bölümüyle de telefon, faks ve mektupla yapılan temas ve müzakerelerden sonra Balkan ülkelerindeki şair-yazar-çevirmen-dostlarının destek ve onaylarını da alır. Böylece proje daha olgunlaşmış olur.
             

             İzmir'de "Kıbrıs- Balkanlar Türk Edebiyatları Platformu" hazırlıkları devam ederken Feyyaz Sağlam, Ekim 1997 tarihinde Bolu'da düzenlenecek bir sempozyuma davet edilir. KKTC'den de uzmanların katılacağı uluslararası bu sempozyum vesilesiyle projenin Kıbrıslı uzmanlarla müzakeresi mümkün olabilecektir. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde 10-12 Ekim 1997 tarihinde düzenlenen "Boluda Halk Kültürü ve Köroğlu Sempozyumu" esnasında 11 Ekim 1997 günü toplantıya katılan Feyyaz Sağlam, KKTC kültür eski bakanı İsmail Bozkurt'a "Uluslararası Kıbrıs veBalkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu" projesini sunar. Bolu-Abant'ta yapılan ön görüşme ve müzakerelerden sonra, projeyi ilginç bulan İsmail Bozkurt bu konuda yetkililerle görüşüp, bir cevap vereceğini söyler. İsmail Bozkurt bu olayı yani sonradan KIBATEK adını alan projenin Feyyaz Sağlam tarafından gündeme getirildiğini, daha sonra kaleme aldığı "Gelecek İçin Umut Veren Bir Süreç" başlıklı yazısında (5) ve Makedonya'da kendisiyle yapılan bir söyleşide ifade etmiştir.(6) İsmial Bozkurt böylece 11 Ekim 1997 tarihi itibariyle Feyyaz Sağlam ve Dr. Şaban M. Kalkan'dan sonra projeye dahil olan 3. kişi olmuştur.

             Bu mutabakattan sonra Ekim 1997 - Mart 1998 tarihleri arası Feyyaz Sağlam, Dr. Şaban M.Kalkan Türkiye ve Balkanlar'da; İsmail Bozkurt da KKTC'de proje üzerine yoğun çalışmalarını sürdürürler. Feyyaz Sağlam'ın temasları sonucunda Türkiye'den Karşıyaka Belediye Başkanı A.Kemal Baysak, İsmail Bozkurt'un girişimleri ile de KKTC'den Milli Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Bakanlığı projeye destek verirler. Bütün bu hazırlıklardan sonra, 3-6 Mart 1998 tarihlerinde Gazimağusa�da Doğu Akdeniz Üniversitesi�nde �I. Uluslarası Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu gerçekleştirilir. Sempozyuma Feyyaz Sağlam�ın girişimiyle Balkan ülkeleri dışından Almanya, Hollanda ve Azerbaycan�dan da uzmanlar katılır. Böylece Kıbrıs-Balkanlar ekseninde başlayan oluşum daha ilk toplantısında Avrupa ve Kafkaslara da açılmış böylece coğrafyasını da genişletmiş olur�KKTC Cumhurbaşkanı Rauf R.Denktaş�ın da katılımıyla onurlandırdığı sempozyum çerçevesinde çeviri çalışmalarının müzakere edildiği, planladığı �Atölye Çalışması� ve ayrıca �Uluslararası Şiir Şöleni� de düzenlenir. Sempozyum sonucunda İsmail Bozkurt (K.K.T.C) Feyyaz Sağlam (Türkiye), Mehmet Tütüncü (Batı Avrupa) ve İsmail Çavuşev (Balkanlar) dan oluşan �İzleme Kurulu� oluşturulur. Toplantı KKTC�de büyük bir ilgiyle karşılanmış ve çok sayıda yayın yapılmıştır. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf R. DENKTAŞ, açılış konuşmasını yaparken, �Bu sempozyum KKTC ile Balkan Türkleri�ni birleştirecek.� İfadesiyle projeye verdiği önemi ve beklentilerini vurgulamıştır.(7) Bu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Kıbrıs-Balkanlar ekseninde başlatılan çeviri çalışmlarının ilk somut neticesi, Kıbrıs Türk şairlerinden Ayşen Dağlı�nın şiirlerinden Dr. Şaban M.Kalkan ve İvan Doynov tarafından 4 Nisan 1998 tarihinde Bulgarca�ya yapılan çevirileridir. Kitap boyutunda yapılan ilk çeviri çalışmaları ise Türk Lehçeleri(şiveleri) alanında olmuştur. Feyyaz Sağlam�ın rubaileri Prof. Dr. Vagif Sultanlı tarafından Azeri Türkçesi'ne çevrilir ve Bakü�de 12 Haziran 1998 tarihinde �Rubailer�adıyla baskıya verilir. Kıbrıs Türk Edebiyatçılarından Balkan dillerine kitap boyutunda ilk çeviri ise 12 Ağustos 1998 tarihinde Üsküp�te gerçekleşir. Mehmet Kansu�nun şiirlerinden seçmeler Nusret Dişo Ülkü�nün girişimiyle Taşko Şirilov tarafından Makedonca�ya çevrilerek bu ülkede yayınlanır.

            
             01 Ekim 1998 tarihinde Kıbrıs-Balkanlar Türk Edebiyatları platformunun edebiyat dergisi Turnalar
�ın ilk sayısı KKTC�de Gazimağusa�da yayınlanır. Derginin �Çıkarken� başlıklı yazısında İsmail Bozkurt derginin bir ekip çalışmasının ürünü olduğunu şöyle ifade etmiştir: �Özellikle Balkanlardaki yazar dostllarımızla iletişimimizin sağlanmasında değerli dostum Feyyaz Sağlam�ın çok büyük katkısı oldu. Şaban M. Kalkan�ın çabaları Feyyaz Sağlam�ın katkılarını tamamladı. �26 Ekim 1998 tarihi Kıbrıs-Balkanlar edebi hareketinin önemli bir yan etkinliğini gerçekleştirdiği tarihtir. Bu tarihte İzmir Karşıyaka�da �Türkiye Cumhuriyeti�nin 75. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu � gerçekleştirilir. Bu sempozyuma İzmir protokolu dışında 9 ülkeden konuşmacı katılmıştır.


             27-29 ekim 1998 tarihlerinde Karşıyaka
�da düzenlenen �II. Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu�na 19 ülkeden şair, yazar, çevirmen, Türkolog ve bilim adamı katılmıştır. Toplam 33 bildiri tartışılmıştır.Bu toplantıya Kıbrıs-Balkanlar coğrafyası dışında Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya coğrafyalarından da katılım söz konusu olmuştur. Karşıyaka toplantısında alınan en önemli kararlar yönetimde �Eşbaşkanlık� sisteminin kabulü ve hareketin İzmir�de �Türkiye Bürosu�(merkezi) açılması kararlarıdır.


             23 Kasım 1998 tarihinde KKTC
�nin Gazimağusa şehrinde İsmail Bozkurt ve Feyyaz Sağlam�ın başkanlığında gerçekleştirilen İzleme Kurulu yaptığı toplantıda Kıbrıs-Balkanlar ekseninde başlayan hareketin Avrupa ülkelerindeki Türk edebiyatçılarınca da gördüğü ilgi üzerine �Kıbrıs-Balkanlar-Avrupa�olarak genişletilmesine ve hareketin adının Feyyaz Sağlam�ın önerisiyle KIBATEK olarak kullanılmasına karar verilir. (Bu toplantıda KIBATEK sözcüğü ilk kez Feyyaz Sağlam tarafından önerilmiş ve kullanılmıştır.)Aynı toplantıda �KIBATEK Büroları� oluşturulmuş, Dr. Şaban M. Kalkan Türkiye; Nusret Dişo Ülkü Balkanlar ve Mehmet Tütüncü de Batı Avrupa Bürosu şeflilerine getirlmiştir. 25 Kasım 1998 tarihinde LefkoşaAtatürk Kültür Merkezi�nde Şiir Dostları Derneği ve Kıbrıs Türk Yazarları Birliği�nin ortaklaşa düzenledikleri ve Gülgün Serdar�ın yönettiği �I.Şiir Şöleni�ne katılan Eşbaşkan Feyyaz Sağlam, şölende yaptığı konuşmada Kıbrıslı şair-yazar ve izleyicilere KIBATEK�in kuruluduğunu açıklar,ilk teknik bilgileri verir. KIBATEK sözcüğü böylelikle kamuoyu önünde ilk kez Feyyaz Sağlam tarafından bu toplantıda telaffuz edilmiştir.


             KIBATEK
�in ilk tüzük taslağı İzmir�de Eşbaşkan Feyyaz Sağlam tarafından 30.11.1988 tarihinde hazırlanmış ve bu metin Ankara'da yayınlanan �Kıbrıs Mektubu� dergisinin 01.01.1999 tarihli sayısında yayınlanmıştır. Bu metinde KIBATEK�in kuruluş amaçları Feyyaz Sağlam tarafından şöyle sıralanmıştır.


           1)Kıbrıs Balkanlar ve Batı Avrupa başta olmak üzere Türkiye Türkçesi
�nin egemen olduğu bölgelerdeki Türk Edebiyatları arasında karşılıklı ve sistemli olarak yayın-tanıtım faaliyetlerinin yapılmasını koordine etmek
           2)Aynı edebi potansitelin Türk Dünyası
�nın diğer bölgelerinde de tanıtılması ve diğer Türk lehçelerine (şivelerine) çevrilmesi için girişimlerde bulunmak
           3)Yine aynı edebi potansiyelin çeşitli doğu ve batı dillerine çevrilmesi için girişimlerde bulunmak.
           4)Bütün bu çalışmaların ve diğer edebi ürünlerin bir arada yer alacağı ortak uluslararası bir edebiyat dergisi yayınlamak ve yaşatmak.
           5)Bu amaçlar doğrultusunda uluslararası ve yöresel boyutlarda sempozyum, panel gibi bilimsel etkinlikleri gerçekleştirmek.
           6)Yine aynı amaçlar doğrultusunda değişik kitap yayınlarını gerçekleştirmek.
           7) Bütün bu çalışmalar çerçevesinde elde edilen gelişmeleri basın bildirisi, basın toplantısı gibi çalışmalarla kamuoyuna aktarmak.


             KIBATEK'in Balkanlar Bürosu Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, büro şefi şair-yazar-çevirmen Nusret Dişo Ülkü'nün gayretleri ile 15.01.1999 tarihinde açılmıştır. 13.02.1999 tarihinde de KIBATEK'în Türkiye Bürosu İzmir'de (Yedi ülkeden katılımın olduğu) uluslararası etkinliklerle açılmıştır. Bu etkinliklere KKTC'den Eşbaşkan İsmail Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri Mehmet Kansu, Ayşen Dağlı katılmıştır. 14.02.1999 tarihinde KIBATEK'in yeni yapılanması ile ilkuluslararası paneli Manisa'da gerçekleştirlimiştir. Feyyaz Sağlam 'ın koordinasyonu ile Celal Bayar Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bu etkinlikler dönüşünde Manisa-İzmir karayolunda KIBATEK ekibi bir trafik kazası geçirmiş ve ölümden dönmüştür.15.02.1999 tarihinde KIBATEK'in 2.paneli Dokuz Eylül Üniversitesi'nde gerçekleşmiştir. Buca Eğitim Fakültesi'nde yapılan bu panelin de kordinasyonnu Eşbaşkan Feyyaz Sağlam sağlamıştır. 30.04.1999'da ilk KIBATEK konferansı Yrd. Doç.Dr. Mehmet Yardımcı tarafından İzmir'de verilmiştir. KIBATEK'in üçüncü bürosu olan Batı Avrupa Bürosu 18.05.1999 tarihinde Hollanda'nın Haarlem şehrinde Büro şefi Mehmet Tütüncü'nün gayretleriyle düzenlenen konferans etkinliğiyle açılmıştır. 10.07.1999 tarihinde Eşbaşkan Feyyaz Sağlam'ın önerisiyle iki yeni KIBATEK projesi daha gündeme gelir. İlki KIBATEK Bülteni çıkartılması ikincisi de KIBATEK Uluslararası Ödülleri'nin ihdas edilmesidir. 01.08.199 tarihinde KIBATEK amblemi ile ilk kitaplar İzmir'de çıkmıştır. (II. Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu , Şiir Gecesi ) 01.10.199 tarihinde yine İzmir'de Turnalar dergimizin 2.sayısı KIBATEK amblemiyle çıkmıştır. 29.10.1999 tarihinde Romanya'nın Köstence şehrinde KIBATEK'in "III. Uluslararası Kıbrıs- Balkanlar-Avrupa Türk Edebiyatları Sempozyumu" düzenlenmiştir. Bu toplantıda verilen bir önergenin kabulü ile KIBATEK adında yer alan "Avrupa" sözcüğü "Avrasya" sözcüğü ile değişmiştir. Bu sempozyum çerçevesinde 30 Eylül 1999 günü KIBATEK'in ilk uluslararası edebiyat ödülü Eşbaşkan Feyyaz Sağlam'ın teklifiyle Almanya'da yaşamakta olan şair-yazar Nevzat Yalçın'a verilmiştir. 01.10.1999 tarihinde İzmir'de KIBATEK BÜLTENİ yayın hayatına başlamıştır. 17.11.1999 Kosova'nın Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği "Uluslararası Süleyman Brina Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödülü"nü KIBATEK projesi nedeniyle Eşbaşkanlar Feyyaz Sağlam ve İsmail Bozkurt'a vermiştir. Ödül KKTC Cumhurbaşkanı Rauf R. DENKTAŞ tarafından Gazimağusa'da törenle verilmiştir. 18.11.1999 tarihinde KIBATEK Yönetim Kurulu Gazimağusa'da yaptığı toplantıda 2000 yılı KIBATEK Türk Diline Hizmet Ödülü'nün İsrail'de yaşayan gazeteci-yazar Yaakov Barha 'ya verilmesini kararlaştırımıştır.20.03.2000 tarihinde Hollanda'nın Haarlem şehrinde düzenlenen III. Avrupa Türkçe Türkçe Yayınlar Sempozyumu'na Eşbaşkanlar Feyyaz Sağlam ve İsmail Bozkurt katılarak KIBATEK'i Avrupa'daki Türk kültür, bilim ve sanat çevrelerine daha yakından tanıtmışlardır. 07.04.2000 tarihinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde KIBATEK'in Türkiye içindeki 3.uluslararası paneli gerçekleştirilmiştir. Aktif üyelerimizden Ayşe Tural'ın çabalarıyla gerçekleşen bu etkinlik , büyük yankı uyandırmıştır. 08.04.2000 tarihinde Çannakkale etkinliği esnasında toplanan KIBATEK Yönetimi 2000 yılı KIBATEK Uluslararası Edebiyat Ödülü'nün Makedonya Türk şair-yazarlarından İlhami Emin'e verilmesini kararlaştırmıştır. 10-14.05.2000 tarihinde Makedonya'nın Struga kentinde KIBATEK'in 4.büyük sempozyumu toplanmıştır. 26-30.06.2000 tarihlerinde KIBATEK Eşbaşkanları Bosna Hersek'e davet edilmişler ve bu ülkede KIBATEK adına temaslarda bulunmuşlardır. 2/6.08.2000 tarihleri arasında KIBATEK Eşbaşkanları bu kez İsrail'de Türkçe olarak yayınlanmakta olan Gelişim dergisinin daveti üzerine bu ülkeye gitmişlerdir. 3.08.2000 tarihinde Kfar Saba şehrinde "KIBATEK Uluslararası Türk Dili'ne Hizmet Ödülü'nün takdimi gerçekleşmiştir. 18.11.2000 tarihinde KIBATEK yönetim kurulu KKTC'nin Gazimağusa şehrinde toplanmıştır. Bu toplantıda KIBATEK 2001 yılı ödüllerinin Kırım Türkleri'nin büyük yazarı Cengiz Dağcı ve İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı şair Osman Türkay'a verilmesi kararlaştırılmıştır.


             5.2.2001 Kıbatek Vakfı KKTC'de kurulmuş, İsmail Bozkurt KIBATEK Eşbaşkanlığı'ndan ayrılarak Vakıf Başkanlığına getirlmiştir. 23.02.2001 KIBATEK Türkiye Yönetimi ve üyeleri son gelişmeleri değerlendirmek üzere olağanüstü bir toplantı yapmış ve İzmir Deklarasyonu'nu imzaya açmışlardır.
* Mayıs 2001 KIBATEK Yayınları İzmir'de başladı
* 1 Ağustos 2001 İzmir'de KIBATEK derneği kuruldu (35-038-014)
* Kasım 2001, KIBATEK'in Tarihi "Türk Dünyası Edebiyatı'nda KIBATEK 1997-2001" adıyla İzmir'de yayınlandı.
* 3 Mayıs 2002, KIBATEK I.Olağan Genel Kurulu İzmir'de yapıldı.
* Eylül 2002 KIBATEK Yayınları'nın yurt dışında ilk kitabı Romanya'da yayınlandı (Cıneva Numıt Buğra)
* 23 Mayıs 2003 KIBATEK Genel Merkezi İzmir'de açıldı.
* Mayıs 2003 Kıbatek Ortadoğu Bürosu Bülteni yayınına başladı.
* 24 Nisan 2004 KIBATEK II. Olağan Genel kurulu İzmir'de yapıldı.
* 14-15 Ağustos 2004 KIBATEK Avustralya kıtasında edebiyat şöleni düzenlendi.
* Nisan 2005 KIBATEK Bülteni'nin 23. sayısı "Şaban Mahmutoğlu Kalkan" Özel Sayısı olarak yayınlandı
* Mayıs 2005 KIBATEK Ortadoğu Bürosu'nca TÜRK DÜNYASI KIBATEK DERGİSİ yayınına başladı.
* 20.11.2005 tarihinde KIBATEK Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Ünal'ın sponsorluğunda internette KIBATEK sitesi hizmete girmiştir.

* 5 Aralık 2005 tarihinde Azerbayca'ın başşehri Bakü'de bulunan Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği (DGTYB) KIBATEK'e "Türk Dünyası Hizmet Ödülü,, nü verdi.

* KIBATEK ve Özel Çamlaraltı Koleji Nisan 2006 tarihinde "KIBATEK 2006,, adı cd. yi çıkartarak yeni bir projeyi daha gerçekleştirdiler.

* 15 Nisan 2006 tarihinde Kıbrıs Türk Kültür Derneği (KTKD) ve KIBATEK İzmir'de birlikte 8 ülkenin katılımıyla Uluslararası Şiir Şöleni düzenlediler.

* 6 Mayıs 2006 tarihinde KIBATEK III. Olağan Genel Kurulu İzmir'de yapıldı.

* 20 Aralık 2006 tarihinde KIBATEK Yönetim Kurulu'nda görev değişikliği yapıldı. Atila ER dernek başkanlığına, Leyla IŞIK dernek genel sekreterliğine getirildi.

* 28 Ağustos 2005, KIBATEK Uluslararası Yaz Edebiyat Buluşması adlı yeni bir proje başlatıldı.

* 15 Nisan 2006, KIBATEK ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği bahar dönemi uluslararası şiir şöleni projesini başlattılar.

* 24 Mart 2007, KIBATEK Genişletilmiş Üyeler Toplantısı projesi başladı.

* 22 Mayıs 2007.Azerbaycan'da faaliyet gösteren VEKTÖR Beynelhalg İlim Merkezi (International Scientific Centre) Gence Üniversitesi'nde düzenlenen resmi törenle KIBATEK Yönetim Kurulu üyelerini fahri doktora  ile taltif etti.
* KIBATEK Yönetim Kurulu Ekim 2007 - Ekim 2008 tarihleri arasını" KIBATEK 10. ONUR YILI"  olarak kutlama kararı aldı.
* 19 Mart 2008, İran'da (Güney Azerbaycan'da) Urumiye şehirinde faaaliyetlerini sürdüren  Bilim Yolu Derneği, Azerbaycan Edebiyatı'na yaptığı katkılar için KIBATEK'e ödül verdi.
* 3 Mayıs 2008 ,KIBATEK IV.Olağan Genel  Kurulu İzmir'de toplandı.Genel Kurul oybirliği ile Feyyaz SAĞLAM'ı "KIBATEK ONURSAL BAŞKANLIĞI" ile taltif etti.Konuyla ilgili gerekçe KIBATEK Bülteni'nin 37.sayısında yayınlandı.
* 9 Haziran 2008,KIBATEK Doğu Anadolu'da (Erzurum-Hınıs'ta) ilk etkinliğini gerçekleştirdi.
* Ağustos 2008 ,KIBATEK etkinliklerine katılan 20 ülkeden 160 şairin yeraldığı KIBATEK Uluslararası Şiir Antolojisi İzmir'de yayınlandı.
* Kasım 2008 tarihinde KIBATEK tarihinin II.cildi "Türk Dünyası Edebiyatı'nda KIBATEK 2001-2008" adıyla İzmir'de yayınlandı.
* 19 Mart 2009 ,Azerbaycan'da faaliyet gösteren Mehseti Şairler meclisi İctimai Birliği ,KIBATEK Yönetim Kurulu'nda görev yapan bayan üyeler Leyla IŞIK,Güzin ORALKAN ve Ayşe KARADAN'ı "Şaire Mehseti Gencevi Adına Fahri Diploma" ödülleri ile taltif etti.
* 3 Mart 2009, Dr.Mevlüt KAPLAN KIBATEK Derneği Genel Başkanlığı'na seçildi.
* Ağustos 2009,KIBATEK Onursal Başkanı Feyyaz SAĞLAM'ın 50.yaşı nedeniyle KIBATEK Bülteni'nin 42.sayısı özel sayı olarak yayınlandı.
* Aralık 2009, KIBATEK Akademik Üye Diplolamaları verilmeye başlandı.


Dipnotlar :

1) Adı geçenin bu alandaki çalışmaları ve yayınlarının listesi için biyografi bölümüne bkınız.
Kitapların sadece ikisini bu noktada belirtmek uygundur:
a)Türk Dünyası Edebiyatı İncelemeleri,1996,Akademi Kitabevi, İzmir.
b) Türkiye Dışında Yazılmış Türk Dili Şiirler Antolojisi, 1999, Akedemi Kitabevi , İzmir.
2)31 Ağustos 1995 tarihinde İzmir'de gerçekleştirilen "Uluslararası Batı Trakya Paneli" ve 17-19
Temmuz 1997'de Karşıyaka'da yapılan "II. Uluslararası Balkanlar Türk Kültür ve Sanat Şöleni" bu
etkinlikler arasındadır.
3)Feyyaz Sağlam bu görüşünü ve amacını Makedonya'da Türkçe olarak yayınlanan Birlik
gazetesinin kendisiyle yaptığı röportajda açıklanmıştır. Bkz : KUBUR Ali, Feyyaz Sağlam'la Röportaj
: Balkanlarda Kabına Sığmayan Bir Edebi Birikim Var" , Birlik , S : 5149, 7 Nisan 1998, s.19, Üsküp,
Makedonya
4)Geniş bilgi için bkz :
KALKAN Dr. Şaban M. , "Türk Dünyası Edebiyatı'nda Yeni Bir Oluşum; KIBATEK, Kardaş Edebiyatlar ,
S.44, s.48-51,İzmir
5)Turnalar : S:1, s.64, Gazimağusa , KKTC.
(Yazıda bu görüşme Nisan ayında yapılmış olarak verilmiştedir, doğrusu Ekim'dir. F.S.)
6) KUBUR Ali, İsmail Bozkurt'la Söyleşi : Sempozyumlar Düzenlemekle Bağlılığımızı Sıklaştıracağız ,
Birlik , S:5148 , 4 Nisan 1998. s: 8, Üsküp, Makedonya.
7)Kıbrıs, Mart 1998, s.8, Lefkoşa/KKTC
(KAYNAK : TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI'NDA KIBATEK 1997/2001)

 

     

Designed by DEJAVU