panelarrow

KIBATEK YAYINLARI

Feyyaz SA?LAM

Feyyaz SA?LAM

?aban MAHMUDOGLU KALKAN Atila ER

?aban MAHMUDOGLU KALKAN
Atila ER

Feyyaz SA?LAM

Feyyaz SA?LAM

?aban MAHMUDOGLU KALKAN Feyyaz SA?LAM

?aban MAHMUDOGLU KALKAN
Feyyaz SA?LAM

M.Emin BAYSAL

M.Emin BAYSAL

Ay?e TURAL

Ay?e TURAL

Feyyaz SA?LAM

Feyyaz SA?LAM

Leyla I?IK

Leyla I?IK

Feyyaz SA?LAM

Feyyaz SA?LAM

Ay?e H. B?LAL

Ay?e H. B?LAL

Feyyaz SA?LAM Ay?e KARADAN

Feyyaz SA?LAM
Ay?e KARADAN

?aban KALKAN Atila ER

?aban KALKAN
Atila ER

?aban KALKAN Atila ER

?aban KALKAN
Atila ER

 

1. Türkiye Cumhuriyeti’nin 75.Y?ldönümü Uluslararas? Sempozyumu / Feyyaz SA?LAM

2. ?iir Gecesi / ?aban M.KALKAN-Atila ER

3. II.Uluslararas? K?br?s ve Balkanlar Türk Edebiyatlar? Sempozyumu / Feyyaz SA?LAM

————————–

1. Yunus Emre ve Sevgi / Fahriye ?PEKÇ?O?LU

2. K?br?s-Balkanlar ve Avrasya’da Türk Dili / Fahriye ?PEKÇ?O?LU

3. Türk Dünyas? Edebiyat?’nda KIBATEK 1997-2001 / ?aban M.KALKAN-Feyyaz SA?LAM

4. Duygu Sa?ana?? / M.Emin BAYSAL

5. C?neva Numit Bugra / Atila ER (Çev:Altay KER?M -Romanya)

6. Gökku?a?? / Ay?e TURAL (KKTC)

7. Dünyada Türkçe ve Türk Edebiyatlar? / Feyyaz SA?LAM

8. Bir Ba?ka Dü?(e) / Leyla I?IK

9. ?van Doynov / ?aban M.KALKAN – Atila ER

10. Türk Dünyas? Edebiyat? ?ncelemeleri Cilt :II / Feyyaz SA?LAM

11. Yine Mevsimler Dönecek / Ay?e Bilal ???MANOVA (Bulgaristan)

12. Ad?ma Mostar Diyeler / Feyyaz SA?LAM- Ay?e KARADAN

13. Rüzgar?n Aln?ndaki ?ah / ?evki ÖZDEM?R

14. Eylülgül / Feyyaz SA?LAM

15. KIBATEK Uluslararas? ?iir Antolojisi / ?aban M.KALKAN- Atila ER

16. S?n?f Arkada?lar?m / Atila ER

17. Moranka /Atila ER

18. Bu?ra Diye Biri / Atila ER

19. Bahar Ya?mur ve Özlem / Mustafa ÇOLAK (Yunanistan)

20. Sevda Rüzgar? / ?aban M.KALKAN (Bulgaristan)

21. Güne?e Kar Dü?tü / Ay?e Bilal ???MANOVA (Bulgaristan)

22. Türk Dünyas? Edebiyat?’nda KIBATEK 2001-2008 Cilt II / Feyyaz SA?LAM

23. ?ki Dakika / Ünal KAR

24. Bakü’de ?zmir Park? /Feyyaz SA?LAM

25. Özleyi? Y?rlar?m /?ükrü AYDIN

26. A?k?n Gizil Sureti / Lidia CHER?EL?UC (Romanya)