panelarrow

Genel Kurul

genel_kurul

KIBATEK halen Türkiye Cumhuriyeti ?çi?leri Bakanl???’n?n onay? ile 35.038.014 sicil numaras?yla  tescillenmi?, tüm yasal prosedürleri yerine getirmi?, tüzel ki?ili?i olan bir kurumdur. Bu çerçevede ilgili yasaya göre iki y?lda bir genel kurullar?m?z üyelerimizin kat?l?m?, ilgisi ve heyecan? ile ba?ar?yla gerçekle?mektedir. ?u ana kadar yap?lan genel kurullar?m?z?n dökümü ?öyledir:

1) KIBATEK I.Ola?an Genel Kurulu,3 Nisan 2002,Konak Kültür Merkezi,?zmir.

2) KIBATEK II.Ola?an Genel Kurulu,24 Nisan 2004,Konak Kültür Merkezi,?zmir.

3) KIBATEK III.Ola?an Genel Kurulu,6 May?s 2006,konak Kültür Merkezi,?zmir.

4) KIBATEK IV.Ola?an Genel Kurulu,3 May?s 2008,Konak Kültür Merkezi,?zmir.