panelarrow

Denetim Kurulu

S?tk? Salih GÖRKIBATEK Denetim Kurulu Ba?kan?
Perihan UYSALKIBATEK Denetim Kurulu Üyesi
Hatice Aygün SELV?TOPUKIBATEK Denetim Kurulu Üyesi

 

KOORD?NATÖRLER

Dr.?aban M.KALKANKIBATEK Çeviri Koordinatörü
Av.Hasan DEVR?MKIBATEK Hukuk Koordinatörü
Gazi KESK?NKIBATEK ?dari ??ler Koordinatörü
H.Aygün SELV?TOPUKIBATEK Görsel ??ler Koordinatörü
Esin TANERKIBATEK Gezi Koordinatörü