panelarrow

Di?er Çal??malar?m?z

75.Uluslaras? ?zmir Fuar?'ndaki KIBATEK Stand?m?z

75.Uluslaras? ?zmir Fuar?’ndaki KIBATEK Stand?m?z

 

D??ER ÇALI?MALARIMIZ – I

* KIBATEK ?iir Yar??mas?,19.Nisan.2002,Özel Türk Lisesi,?zmir
* Mehmet YARDIMCI’nin 40.Sanat Y?l? Jübilesi,6.May?s.2002,Buca E?itim Fakültesi,?zmir
* Türkçe-Romence Çeviri ?liskileri,4.Ekim.2002,Konak Belediyesi
* Mevlüt KAPLAN-Zeki BÜYÜKTANIR,50.Sanat Y?l? Jübilesi,27.Aralik.2003,Konak Belediyesi,?zmir
* Cahit KÜLEB?’yi Anma Gecesi,9.Ocak.2004,Konak Belediyesi,?zmir
* III. Uluslararas? Balkan Ülkeleri Paneli, 8 Nisan 2006, KIBATEK Stand?, ?ZM?R
* Atatürk’ün 125. Do?um Y?l? Anma Toplant?s?, ?nönü Evi, 19 May?s 2006, ?ZM?R
* Romen ?air Lidia Cherieluc’un ?iir Kitab? Tan?t?m?, 19 Kas?m 2007, Konak Belediyesi, ?ZM?R

D??ER ÇALI?MALARIMIZ – II

KIBATEK OLARAK KATILDIGIMIZ B?L?MSEL-SANATSAL ETK?NL?KLER:

1) Bat? Trakya Türkleri Bas?n Tarihi Semineri,16-17.Nisan.2001,Bursa
2) Do?ru Yol Türk Kültür Derne?i 50.Y?l Kutlamalar?, 1-3.Kas?m.2001,Prizren-Kosova
3) III.Geleneksel Isparta Göller Bölgesi ?iir Sölenleri,4-5.Temmuz.2003,Yalvaç-Isparta
4) II.Uluslar arasi Balkan Ülkeleri Paneli,28.?ubat.2004,Sabanci Kültür Sarayi,?zmir
5) IV.Uluslar arasi Dil-Yazin ve Deyisbilim Sempozyumu,17-19.Haziran.2004,Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
6) Dünya Dilleri ve Kültürleri ?enli?i,25-29.Mayis.2004,Tömer,?zmir
7) Uluslararasi Türkçe E?itim Semineri,Temmuz 2004,Sabanc? Kültür Merkezi,?zmir
8) Kar??yaka Festivali,1-4.Eylül.2005,Kar??yaka-?zmir
9) IV.Karacao?lan Uluslararasi ?elale ?iir ?öleni,22-24.Eylül.2005,Tarsus-Mersin
10) V. Uluslararas? Karacao?lan ?elale ?iir Ak?amlar?, 18-21 Eylül 2006, Tarsus, MERS?N
11) VI.Uluslararas? Karacao?lan ?elale ?iir Ak?amlar?,5-8 Eylül 2007,Tarsus,MERS?N
12) VII.Uluslararas? Karacao?lan ?elale ?iir Ak?amlar?,8-11 Ekim 2008,Tarsus,MERS?N
13) IV.Türk Dünyas? Gençlik Bulu?mas?,14-18 Ekim 2008,KARABÜK
14) III.Beynelhalg Medeniyet Haftas?,18-24 May?s 2009,Bakü,AZERBAYCAN
15) V.Türk Dünyas? Gençlik Bulu?mas?,20-25 Temmuz 2009,Fethiye
16) Çanakkale ?iir ?öleni,24-25 Temmuz 2009,ÇANAKKALE
17) VIII.Uluslararas? Karacao?lan ?elale ?iir Ak?amlar?,28 Eylül-1 Ekim 2009,Tarsus,MERS?N

KIBATEK OLARAK KATILDI?IMIZ FUAR VE FEST?VALLER:

1) TÜYAP-7,?zmir Kitap Fuar?,6-14.Nisan.2002,Kültürpark-?zmir
2) II.Ulusal Sivil Toplum Kurulu?lari Fuar?,9-11.May?s.2002,Kültürpark-?zmir
3) 71.Uluslar arasi Izmir Fuar?,26.A?ustos-10.Eylül.2002,Kültürpark-?zmir
4) TÜYAP-8,?zmir Kitap Fuar?,12-20.Nisan.2002,Kültürpark-?zmir
5) Türk Dünyasi Sergisi,16.May?s.2003,TÖMER,?zmir
6) III.Ulusal Sivil Toplum Kurulu?lar? Fuar?,6-8.Haziran.2003,Kültürpark,?zmir
7) 72.Uluslararasi ?zmir Fuar?,28-29.A?ustos.2003,Kültürpark-?zmir
8) IV.Ulusal Sivil Toplum Kurulu?lar? Fuar?,4-6.Haziran.2003,Kültürpark-?zmir
9) 74.?zmir Uluslararas? Fuari,8-18.Eylül.2005,Kültürpark-?zmir
10) TÜYAP 12.?zmir Kitap Fuar?, 21-29 Nisan 2007, Kültürpark- ?zmir
11) TÜYAP 13.?zmir Kitap Fuar?, 19-27 Nisan 2008, Kültürpark- ?zmir
12) TÜYAP 14.?zmir Kitap Fuar?, 18-26 Nisan 2009, Kültürpark- ?zmir